stichting akkerleven

een agrarische natuurvereniging

Stichting Akkerleven heeft als doel het beheer en de ontwikkeling van natuurwaarden èn het realiseren van een aantrekkelijk landschap op Noord-Beveland door gezamenlijke inspanning met andere organisaties. Zij bevordert duurzame, economisch gezonde, landbouw met behoud en ontwikkeling van de voor Noord-Beveland karakteristieke natuur- en landschapswaarden.

Stichting Akkerleven stimuleert evenwichtig recreatief medegebruik en agrotoerisme. Zij hanteert als uitgangspunt, dat de zorg en de verantwoordelijkheid voor de bijzondere kwaliteiten van Noord-Beveland, de rust, de ruimte en de natuur bij de bewoners van Noord-Beveland dient te liggen. Bewoners worden daarom gestimuleerd zich actief in te zetten voor het natuur- en landschapsbeheer in hun omgeving.

Over het gehele ‘eiland’ Noord-Beveland worden in 2021 ruim 35 km van 3m breed bloemranden aangelegd, met name op zichtlocaties langs de doorgaande wegen en langs de fiets- en wandelpaden (van het wandelnetwerk).

Een bloemrijk Noord-Beveland is belangrijk voor de inwoners van 
Noord-Beveland, de toeristen/recreanten en de agrarische ondernemers.Bovendien bieden de bloemranden beschutting en voedsel aan veel insecten, vogels en andere kleine dieren.

Meer weten?