AQUACULTUUR

teelt van vissen, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten – VERLEDEN EN HEDEN –

N.a.v. het sluiten van de Veerse gat dam namen een 20 tal  garnalenschepen op 25 maart 1961 afscheid van Veere en vertrokken naar hun nieuwe thuishaven Colijnsplaat, Veel vissers zijn ook werkelijk in Colijnsplaat gaan wonen. De visserij bestond uit, dag visserij, s ’morgens vroeg weg en voor de visafslag van 16.00 terug in de haven.

 

Vis- en garnalenvisserij

Stuk voor stuk zijn de scheepjes gemoderniseerd en vervangen door stalen schepen, de laatste was de houten botter van de Gebr. Van Belzen ARM-13. In 1967 gingen geleidelijk schepen meerdaagse reizen maken, en ook seizoen visserij werd belangrijk. De wintermaanden op kabeljauw, in het voorjaar op platvis, zoals Tong, Schol, Bot, en Schar, en zomer en najaar op garnalen. De schepen werden geleidelijk aangepast om snel van visserij te wisselen omdat je voor iedere visserij soort andere vistechnieken nodig hebt, zoals andere netten met andere maaswijdte.

seafarm

Omstreeks 1994 is Seafarm opgericht door enkele voormalige Noordzee vissers en Mosselvissers, die inzagen dat je in de toekomst alles moet hergebruiken en circulair moet maken, dus kweken op land in bassins.
Dit was zeer vreemd voor die tijd, getuigd wel van visie, waar we naar toe moeten. 

AQUA VALLEY

Enkele jaren later is Stichting Zeeschelp ontstaan in de voormalige Directiegebouwen voor de bouw van de Oosterschelde kering. Onderzoekscentrum voor Aquacultuur ook naast Seafarm op de voormalige leegstaande Jacobahaven Kamperland. Er worden ook ruimten onderverhuurd voor starters of onderzoekers, er zitten ook zeewier bedrijven inpandig en in de haven. In 2015 is ook op de Jacobahaven een voortplanting centrum “Coóperatieve Fry- Marine U.A.” gebouwd voor platvis, m.n. Tarbot en Tong, onderdeel van Seafarm B.V. In 2017 is bij de Zeelandlandbrug waar eerst een tijdelijk proefbedrijf “Zeeuwse Tong” was gevestigd om de mogelijkheden van Tongkweek op land in vijvers te onderzoeken. Na afloop van deze onderzoek periode heeft “Kingfish Zeeland” zich daar gevestigd voor de kweek in recirculatie van Yellowtail Kingfish een Oceaan vis. Daarnaast staat ook een voortplanting centrum voor de Yellowtail, Hatchery. De vele vijvers daar rond is “Delta Farms” die de kweek en voortplanting van zagers doen voor de hengelsport en voedsel voor Garnalen moederdieren. Al deze bedrijven werken goed samen door kennisdeling, Jacobahaven wordt ook wel Áqua Valley” genoemd.

Waarom Noord-Beveland interessant voor aquacultuur

Het blijkt nu nadat verschillende bedrijven zich hier gevestigd hebben, dit de aantrekkingskracht voor anderen versterkt, door de openheid van de ondernemers willen anderen daar gebruik van maken waardoor er nog meer kennis gegenereerd wordt. Seafarm stelt haar bedrijf open voor openbare rondleidingen, tijdens de rondleiding ervaart u wat hoe het circulaire systeem werkt en waarom viskweek op het land zo belangrijk is.

Schoonwater, Oosterschelde

Seafarm en Fry-marine maken alleen gebruik van bronwater, zij hebben zoutwaterbronnen, waardoor ze bacterie vrij zuiver water innemen, alle andere bedrijven gebruiken Oosterschelde water.

Zoutwaterbron Seafarm

Seafarm en Fry-Marine hebben bronnen, de onttrekking is begrensd en wordt gecontroleerd. Voordeel van bronwater is dat de kwaliteit en temperatuur jaarrond hetzelfde is, altijd 12 graden. Nadeel is wel dat je niet veel mag ontrekken, je moet dus zuinig zijn met water en alles schoonmaken en hergebruiken.

Belang van de Oosterschelde kering/waterkwaliteit

De Oosterscheldekering is bedoeld voor de veiligheid bij een extreem hoogwater, deze dam veroorzaakt wel dat het natuurlijke getijde verschil nu iets minder is door de weerstand van de doorlaat, het water is wel helderder dan vroeger doordat de stroomsnelheid lager is.