natuur

De polders tussen de dijken vormen het hart van het eiland. In de zomer bloeien de akkerranden uitbundig. Tussen de bomen liggen poelen met amfibieën. En grote graslanden die vanaf mei van kleur verschieten door de blauwe, paarse en roze orchideeën die hier achtereenvolgens bloeien.

Tussen de ‘nieuwe’ zeedijk aan de noordkust en de wat meer landinwaarts gelegen ‘slaper’ liggen inlagen en karrevelden. Deze gebieden zijn ontstaan bij het afgraven van veen en klei en danken hun naam aan de karren waarmee de grond werd afgevoerd. De laaggelegen graslanden staan deels onder water. Steltvogels en kustvogels zoeken er voedsel en broeden er.

In kreken- en schorrengebied broeden vogels als kluut en visdiefje. Zeeaster en zeekraal groeien goed op de zoute bodem. Een typisch Zeeuws landschap.

natuur

OVERZICHT natuur

Hiernaast vindt u een overzicht van de natuur op Noord-Beveland.  
U kunt dit menu gebruiken of de menubalk bovenaan.