VERENIGINGEN

verenigingen

Sport en bewegen is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van onze samenleving en speelt in meer of mindere mate een belangrijke rol in het dagelijks leven. Sport wordt door velen gezien als een vorm van vrijetijdsbesteding. 

Sport als vrijetijdsbesteding is voor iedereen anders; actief sporten, als vrijwilliger bij een sportvereniging of het kijken naar sport. Sport en bewegen is goed voor de gezondheid en draagt bij aan de fysieke en mentale ontwikkeling. 

Tevens zijn sport en sportverenigingen belangrijk voor de sociale binding en leefbaarheid van onze gemeente.

OVERZICHT verenigingen

Hiernaast vindt u een overzicht van de verenigingen op Noord-Beveland.  
U kunt dit menu gebruiken of de menubalk bovenaan.