veerse meer

Het Veerse Meer is een voormalig onderdeel van het Oosterschelde estuarium. Na de aanleg van de Veerse Dam in 1961 verdwenen eb en vloed uit het gebied. Sindsdien is het Veerse Meer een brakwatermeer en is ruim 2000 ha schorgebied permanent droog komen te liggen. 

Medio 2004 is een doorlaat naar de Oosterschelde in gebruik genomen. Hierdoor is het meer weer zouter geworden en is het zuurstofgehalte in de diepere delen verhoogd. Mariene soorten nemen langzaam weer toe. In het meer liggen zandbanken en kleine eilanden. Het Veerse Meer is omgeven door vochtige graslanden en landbouwgebied. Op ondiepe plaatsen langs de oevers komen moerasvegetaties voor. 

Het waterpeil in het Veerse Meer wordt aangepast om het leefklimaat voor planten en dieren te verbeteren en om het recreatieseizoen te verlengen; een hogere waterstand betekent voor recreanten dat ze een groter en dieper Veerse Meer kunnen gebruiken. 

In de winter, als het waterpeil verlaagd is, kunnen de gemalen gemakkelijker overtollig (regen)water naar het Veerse Meer wegpompen en kunnen de akkerbouwgronden beter worden bewerkt. Oplettende bezoekers kunnen zien dat het waterpeil met eb en vloed een beetje zakt en stijgt.

Meer weten?