omgeving

Noord-Beveland is een eiland dat gekenmerkt wordt door rechthoekige weidsheid. Bijna overal zijn vergezichten, zowel over het landschap als over de grote omringende waterpartijen. Noord-Beveland heeft prachtige luchten. Dit versterkt het gevoel dat hier nog zovéél ruimte is. 

De drie omringende wateren bieden allerlei mogelijkheden voor waterrecreatie. Vooral wandelend en fietsend is het eiland in al zijn facetten optimaal te beleven.
De kust van Noord-Beveland toont eindeloos variërende overgangen van land naar water. 

De kleuren van het landschap wisselen met de seizoenen: het groene loof van de suikerbieten, het geel van graan en de grijs glimmende klei van geploegde akkers. Zomers kleurt een bont palet van wilde bloemen de akkerranden.


omgeving

OVERZICHT omgeving

Hiernaast vindt u een overzicht van de omgeving op Noord-Beveland.  
U kunt dit menu gebruiken of de menubalk bovenaan.