NEHALENNIA​

In 1970 vond schipper Bout drie grote stenen in zijn visnet. Samen vormden deze de Godin Nehalennia. Onderzoekers concludeerden dit een votiefaltaar was, geschonken aan Godin Nehalennia. Duikers speurden de bodem af en haalden later no 330 votieven, tempelresten en dakpannen boven water.

Onderzoek wijst uit dat in de Romeinse periode, tussen 54 en 227 na Chr., op die vindplaats in de Schaar van Colijnsplaat, de haven Ganuenta lag. Voorafgaand aan de zeiltocht naar Britannia, bezochten de schippers de Tempel om de Godin de gunst te vragen van behouden terugkeer. Na terugkomst schonken de Romeinen de Godin een votief. De vondst uit ‘de Schaar van Colijnsplaat, is volgens onderzoek ‘de meest complete Romeinse Tempelvondst van Europa’. In 2005 werd de herbouwde Nehalennia-Tempel geopend door CvdK, Van Gelder. Sindsien is deze dagelijks open en gratis te bezoeken tussen 11.00 – 17.00 uur.

In 2019 vond beeldhouwer Van Well in een Londense havenstudie dat daar een Romeins vrachtschip was gevonden. Er lag een munt is van Keizer Domituianus (86-91 na Chr.) en een hardstenen Belgische molensteen. Onderzoek leidde tot de conclusie dat dit vrachtschip de Caudicaria was waarmee Romeinen van Ganuenta naar Londen voeren. Van Well reconstrueerde met de bewoners het vrachtschip Caudicaria. Op 4-9-2021 werd het naast de tempel geplaatst en door de gedeputeerde Harry v.d. Maas tot Zeeuws Monument verklaard. De Caudcaria is dagelijks 24/7 gratis te bezichtigen.

 Meer info: www.caudicaria.nl